P ozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.XI.MMa.6620-1-07 wydane przez Wojewodę Małopolskiego.

Zapewniamy wszelką pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności związanych z kasacją pojazdu.

Własny transport, dogodne terminy odbioru pojazdu, wydawanie zaświadczeń na miejscu to niewątpliwie nasze atuty. Płacimy za każdy pojazd - również niekompletny - po szczegóły prosimy o kontakt!

Obowiązki właścicieli pojazdów (ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji):

Art. 18. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Art. 19. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ..., jest obowiązany okazać:

1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2) dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym;

3) dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.

Art. 20. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Początek strony