Upoważnienie do kasacji pojazdu (właściciel lub współwłaściciel pojazdu może upoważnić osobę, która w jego imieniu odda samochód do naszej stacji demontażu).

pdfupowaznienie_kasacja.pdf

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu (wszyscy właściciele i współwłaściciele muszą złożyć podpis na umowie).

pdfkupno_sprzedaz.pdf

Oferta dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów od 1 do 1000 rocznie.

pdfoferta_wprowadzajacy_pojazdy.pdf

Wzór umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów.

pdfumowa_wzor.pdf

Go to top