Upoważnienie do kasacji pojazdu (właściciel lub współwłaściciel pojazdu może upoważnić osobę, która w jego imieniu odda samochód do naszej stacji demontażu).

pdfupowaznienie_kasacja.pdf

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu (wszyscy właściciele i współwłaściciele muszą złożyć podpis na umowie).

pdfkupno_sprzedaz.pdf

Go to top