Holowanie pojazdów i parking strzeżony

Parking strzeżony - dla miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 140a, tel. 601 458 486

Uchwała nr LXI/671/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

Uwaga (miasto Nowy Sącz) - opłatę za parking strzeżony i holowanie pojazdu należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub przelewem na konto Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Uchwała nr 336/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2019 rok.

Uwaga (Powiat Nowosądecki) - opłatę za parking strzeżony i holowanie pojazdu należy wpłacić gotówką na parkingu strzeżonym.

Osobą upoważnią do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego jest tylko i wyłącznie osoba wskazana w zezwoleniu na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wydanego przez uprawnioną jednostkę (Komenda Miejska Policji, Komenda Straży Miejskiej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego itp.).

Go to top